1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
Desenvolupament de projectes d’arquitectura sostenible

AGÈNCIA D’INNOVACIÓ D’ANDALUSÍA

Centre Corporatiu de l’Agència d’Innovació d’Andalusia / Sevilla
2006 /10.131.000 €  / 10.463 m²
L’edifici s’organitza entorn a un pati central, que és també un jardí cobert i espai públic del centre. Un gran umbracle, amb obertures dirigides a nord i captadors solars al sud, cobreix aquest pati protegint-lo del Sol. La presència de la vegetació i l’aigua, juntament amb la ombra que fa l’umbracle, genera un microclima de temperatura i silenci.
Les façanes exteriors també tenen un efecte de protecció de la calor. Estan formades per una doble pell; la exterior està formada per unes grans lloses de formigó blanc, que tenen una gran inèrcia tèrmica, protegeixen del Sol i atenuen la radiació directa. Es conformen de forma variable segons l’orientació: calada al sud, més tancada a est i oest, i gairebé lliure al nord. Aquest primer filtre petri conforma la imatge abstracte de l’edifici i elimina completament la radiació solar directa sobre la segona pell.
Per a l’anàlisis i la verificació de l’imapcte generat per la construcció i ús de l’edifici,  incorporant també tot el seu cicle de vida, s’utilitza la metodologia LEED, el·laborada pel Green Building Council. Aquest mètode es basa en la valoració de cinc grans apartats: parcel·la, aigua, energia, materials i recursos, qualitat ambiental interior i innovació.

Centre Corporatiu de l’Agència d’Innovació d’Andalusia / Sevilla

2006 /10.131.000 €  / 10.463 m²

L’edifici s’organitza entorn a un pati central, que és també un jardí cobert i espai públic del centre. Un gran umbracle, amb obertures dirigides a nord i captadors solars al sud, cobreix aquest pati protegint-lo del Sol. La presència de la vegetació i l’aigua, juntament amb la ombra que fa l’umbracle, genera un microclima de temperatura i silenci.Les façanes exteriors també tenen un efecte de protecció de la calor. Estan formades per una doble pell; la exterior està formada per unes grans lloses de formigó blanc, que tenen una gran inèrcia tèrmica, protegeixen del Sol i atenuen la radiació directa. Es conformen de forma variable segons l’orientació: calada al sud, més tancada a est i oest, i gairebé lliure al nord. Aquest primer filtre petri conforma la imatge abstracte de l’edifici i elimina completament la radiació solar directa sobre la segona pell.Per a l’anàlisis i la verificació de l’imapcte generat per la construcció i ús de l’edifici,  incorporant també tot el seu cicle de vida, s’utilitza la metodologia LEED, el·laborada pel Green Building Council. Aquest mètode es basa en la valoració de cinc grans apartats: parcel·la, aigua, energia, materials i recursos, qualitat ambiental interior i innovació.

Mapa

Temes Relacionats

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat