1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
Desenvolupament de projectes d’arquitectura sostenible

AMPLIACIÓ I REFORMA DEL CEIP GIRONELLA

GISA / Gironella

en curs /  €  /  m²

Arquitectes J. Sabaté

Arquitecte Associat N. Ayza

Equip A. Ferrer, O.Vidal, M.Mias

Estructura BOMA

Instal·lacions Vidal Ingenieria S.L.

Control Econòmic Aumedes DAP

Aquest projecte completa l’ampliació del CEIP Gironella amb la construcció d’un nou edifici destinat a les aules i la reforma dels edificis existents on s’ubiquen els usos que requereixen més espai com el gimnàs, el menjador, la biblioteca i la sala de psicomotricitat.
L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir, a més d’un edifici que assoleixi els objectius funcionals dels centre educatiu, un edifici d’alta eficiència energètica i d’un molt baix impacte ambiental, un edifici que redueixi la demanda energètica tant en el seu ús diari, com en l’energia incorporada dels materials que el composen, de manera que s’aconsegueixi un edifici molt confortable reduint el gast energètic tant en la seva construcció com en el seu ús.

Aquest projecte completa l’ampliació del CEIP Gironella amb la construcció d’un nou edifici destinat a les aules i la reforma dels edificis existents on s’ubiquen els usos que requereixen més espai com el gimnàs, el menjador, la biblioteca i la sala de psicomotricitat.L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir, a més d’un edifici que assoleixi els objectius funcionals dels centre educatiu, un edifici d’alta eficiència energètica i d’un molt baix impacte ambiental, un edifici que redueixi la demanda energètica tant en el seu ús diari, com en l’energia incorporada dels materials que el composen, de manera que s’aconsegueixi un edifici molt confortable reduint el gast energètic tant en la seva construcció com en el seu ús.

Mapa

Temes Relacionats

Hablamos de

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat