1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
“Busquem la síntesis entre la qualitat arquitectònica, l’eficiència ambiental i la responsabilitat social” J. Sabaté

CENTRE TECNOLÒGIC DE MANRESA

Ajuntament de Manresa, Universitat Politècnica de Catalunya / Manresa / Barcelona

2001 / 3.050.000 €  / 3.000 m²

Arquitectes J. Sabate, H. Espeche, E. Massip

Equip A. Cazurra, F. Cantarell, M. Rifà

Estructura R. Brufau, BOMA

Instal·lacions Instal•lacions arquitectòniques

Medi Ambient J.M.de Botton

Control Econòmic X. Aumedes

El projecte planteja un nou volum que segueix l’esquema tipològic dels pavellons de l’antic escorxador de Manresa i que completa la plaça central inacabada, seguint l’esperit de la construcció original, però evitant caure en la imitació formal. Els materials i la tecnologia utilitzats són la resposta a una reflexió sobre la flexibilitat organitzativa, el rigor constructiu i l’eficiència energètica.

Mapa

Temes Relacionats

Hablamos de

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat