1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
“Busquem la síntesis entre la qualitat arquitectònica, l’eficiència ambiental i la responsabilitat social” J. Sabaté

SEU EMPRESA COMUNA EUROPEA ITER

Fundació b-TEC Barcelona Innovació Tecnològica  / Barcelona
en curs / 7.500.000 €  / 12.500 m²
Es plantegen dos cossos paral·lels a la Rambla principal, donant continuïtat volumètrica als edificis veïns. Aquests dos cossos queden units per un gran umbracle format per un atri de relació que resol també l’accés principal. Aquests dos frangments principals de 6 i 3 plantes estan orientats mar – muntanya, formats per una única crugia estructural de 12m, que allibera totalment la planta de pilars, per tal de garantitzar la màxima flexibilitat.
La preponderància de materials de baixa energia incorporada, especialment els derivats de la fusta, tant en l’envoltori com en els acabats, permeten un 40% de reducció dels kg de CO2 en comparació amb el mateix edifici resolt amb un predomini d’elements metàl·lics.

Fundació b-TEC Barcelona Innovació Tecnològica  / Barcelona

en curs / 7.500.000 €  / 12.500 m²

Es plantegen dos cossos paral·lels a la Rambla principal, donant continuïtat volumètrica als edificis veïns. Aquests dos cossos queden units per un gran umbracle format per un atri de relació que resol també l’accés principal. Aquests dos frangments principals de 6 i 3 plantes estan orientats mar – muntanya, formats per una única crugia estructural de 12m, que allibera totalment la planta de pilars, per tal de garantitzar la màxima flexibilitat.La preponderància de materials de baixa energia incorporada, especialment els derivats de la fusta, tant en l’envoltori com en els acabats, permeten un 40% de reducció dels kg de CO2 en comparació amb el mateix edifici resolt amb un predomini d’elements metàl·lics.

Mapa

Temes Relacionats

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat