1. CV

JOAN SABATÉ PARTICIPA EN EL CONGRÉS “SMART CITIES”

JOAN SABATÉ PARTICIPA EN EL CONGRÉS “SMART CITIES”

Joan Sabaté participarà en  la taula de debat Housing & Urban Planning amb els ponents :

Ignasi Cubinyà, Ecointelligent Growth

Douglas Mulhal, Cradle to Cradle

Steven Beckers, Lateral Thinking Factory

Vicente Castro Melo, Copa Verde

Més informació:

http://www.smartcityexpo.com/portal/appmanager/efiraSalones/S078011?_nfpb=true&_pageLabel=P81400773921319727870253

Temes Relacionats

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat xxx