1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
Desenvolupament de projectes d’arquitectura sostenible

JOAN SABATÉ PARTICIPA EN EL CONGRÉS “SMART CITIES”

JOAN SABATÉ PARTICIPA EN EL CONGRÉS “SMART CITIES”

Joan Sabaté participarà en  la taula de debat Housing & Urban Planning amb els ponents :

Ignasi Cubinyà, Ecointelligent Growth

Douglas Mulhal, Cradle to Cradle

Steven Beckers, Lateral Thinking Factory

Vicente Castro Melo, Copa Verde

Més informació:

http://www.smartcityexpo.com/portal/appmanager/efiraSalones/S078011?_nfpb=true&_pageLabel=P81400773921319727870253

Temes Relacionats

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat