1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
“Busquem la síntesis entre la qualitat arquitectònica, l’eficiència ambiental i la responsabilitat social” J. Sabaté

JOAN SABATÉ PARTICIPA EN EL CONGRÉS “SMART CITIES”

JOAN SABATÉ PARTICIPA EN EL CONGRÉS “SMART CITIES”

Joan Sabaté participarà en  la taula de debat Housing & Urban Planning amb els ponents :

Ignasi Cubinyà, Ecointelligent Growth

Douglas Mulhal, Cradle to Cradle

Steven Beckers, Lateral Thinking Factory

Vicente Castro Melo, Copa Verde

Més informació:

http://www.smartcityexpo.com/portal/appmanager/efiraSalones/S078011?_nfpb=true&_pageLabel=P81400773921319727870253

Temes Relacionats

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat