1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
Desenvolupament de projectes d’arquitectura sostenible

LIMA Premi Medi Ambient Ajuntament de Barcelona

LIMA Premi Medi Ambient Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha premiat la iniciativa “Low Impact Mediterranean Architecture” en la convocatòria 2010 dels Premis Acció 21 , organiztats pel Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.Barcelona, amb la seva Agenda 21, ha adoptat  un compromís amb el desevolupament sostenible del planeta. Un model de desenvolupament que cobreixi les necesitats del present, sense comprometre la capacitat de les generacions futures . Un model de desenvolupament que es basi en una relació diferent amb els recursos naturals, que preservi la naturalesa, millori la qualitat ambiental i reparteixi equitativament els usos i els beneficis dels recursos.La iniciativa LIMA ha estat premiada per la seva capacitat de concentrar més de 40 empreses, universitats i centres tecnològics en un projecte comú que demostra que la reducció del impacte ambiental en els edificis és possible.

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat