1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
“Busquem la síntesis entre la qualitat arquitectònica, l’eficiència ambiental i la responsabilitat social” J. Sabaté

MUSEU DE MEDI AMBIENT I CLIMA A LLEIDA

Ajuntament de Lleida /Lleida
2008 /5.900.000 €  / 2.400 m²
L’edifici integra els tres grans sistemes que generen ordre en l’arquitectura: la tectònica de les masses i els volums, l’ordre dels usos i l’ordre de les instal·lacions. Un espai central de circulació -que actua com un gran carrer interior i que conté tots els elements de serveis del centre- el vestíbul d’accés, l’auditori i la sala polivalent, i dos grans sales d’exposicions.
És un edifici molt eficient en l’ús dels recursos de matèria, energia i aigua, i és també un espai confortable i saludable. La demanda energètica de l’edifici, simulada amb programes dinàmics de càlcul, és d’uns 30  kWh/m2 a l’any, amb una reducció del 75% en comparació amb un edifici convencional, amb potències màximes entre 90 i 100 kW, tant en posició de calefacció com de refrigeració.
El conjunt d’actuacions, orientades a la sostenibilitat, permeten una reducció del 90% d’emissions respecte un edifici amb un tancament exterior de mur cortina de vidre i sistemes de producció convencionals.

Ajuntament de Lleida /Lleida

2008 /5.900.000 €  / 2.400 m²

L’edifici integra els tres grans sistemes que generen ordre en l’arquitectura: la tectònica de les masses i els volums, l’ordre dels usos i l’ordre de les instal·lacions. Un espai central de circulació -que actua com un gran carrer interior i que conté tots els elements de serveis del centre- el vestíbul d’accés, l’auditori i la sala polivalent, i dos grans sales d’exposicions.És un edifici molt eficient en l’ús dels recursos de matèria, energia i aigua, i és també un espai confortable i saludable. La demanda energètica de l’edifici, simulada amb programes dinàmics de càlcul, és d’uns 30  kWh/m2 a l’any, amb una reducció del 75% en comparació amb un edifici convencional, amb potències màximes entre 90 i 100 kW, tant en posició de calefacció com de refrigeració.El conjunt d’actuacions, orientades a la sostenibilitat, permeten una reducció del 90% d’emissions respecte un edifici amb un tancament exterior de mur cortina de vidre i sistemes de producció convencionals.

Mapa

Temes Relacionats

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat