1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
Desenvolupament de projectes d’arquitectura sostenible

OFICINES DE SEGURETAT SOCIAL A ZAMORA

Institut Nacional de la Seguretat Social /Zamora
2008 /3.400.000 €  / 1.500 m²
Volum compacte de pedra per fora i fusta a l’interior. Edifici que es fractura en dos volums articulats que s’adapten a la geometria del solar, amb una estructura de fusta de doble crugia cada un, i unes caixes estructurals centrals que contenen els espais destinats al pas d’instal·lacions, circulacions verticals i serveis, generant espais de gran flexibilitat.
Els objectius globals per a la reducció d’emissions de CO2 en tot el cicle de vida de l’edifici, calculat per 50 ays, es fixen en un 80%, comparant amb un edifici convencional que compleixi les exigències  del Codi Tècnic d’Edificació.

Institut Nacional de la Seguretat Social /Zamora

2008 /3.400.000 €  / 1.500 m²

Volum compacte de pedra per fora i fusta a l’interior. Edifici que es fractura en dos volums articulats que s’adapten a la geometria del solar, amb una estructura de fusta de doble crugia cada un, i unes caixes estructurals centrals que contenen els espais destinats al pas d’instal·lacions, circulacions verticals i serveis, generant espais de gran flexibilitat.Els objectius globals per a la reducció d’emissions de CO2 en tot el cicle de vida de l’edifici, calculat per 50 ays, es fixen en un 80%, comparant amb un edifici convencional que compleixi les exigències  del Codi Tècnic d’Edificació.

Mapa

Temes Relacionats

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat