1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
“Busquem la síntesis entre la qualitat arquitectònica, l’eficiència ambiental i la responsabilitat social” J. Sabaté

PARC EMPRESARIAL FERRER

Ferrer Grupo / Sant Cugat del vallès
2007/ 38.360 m²
El conjunt de quatre edificis es disposen dins d’un gran umbracle, sota una pèrgola de plaques fotovoltaiques, a les façanes Est, Sud i Oest protegit de la radiació solar per una estructura de fusta tractada, amb passarel·les horitzontals que actuen com a visera i vegetació enfiladissa. Aquesta disposició permet reduir sensiblement les aportacions solars (en edificis d’oficines ubicats en climes mediterranis, la demanda de fred pot arribar al 90% del consum de la climatització), generant simultàneament uns espais vegetals exteriors que transformen la percepció interior del espais de treball.
Els objectius ambientals es basen en la reducció d’emissions de CO2, associades a tot el cicle de vida, la reducció del consum d’aigua i la millora de la qualitat ambiental i de confort dels diferents espais de l’edifici.
Aquests objectius de reducció proposats suposen una disminució del 75% d’emissions de CO2 en climatització; un 50% en el cicle de vida complet i un altre 50% de reducció del consum d’aigua, en comparació amb un edifici del mateix ús i que compleixi estrictament les consideracions del CTE.
Els objectius són assequibles incrementant la inversió de forma moderada i en la majoria de les accions, aconseguint així una millor rentabilitat a mig termini.

Ferrer Grup / Sant Cugat del Vallès

2007/ 38.360 m²

El conjunt de quatre edificis es disposen dins d’un gran umbracle, sota una pèrgola de plaques fotovoltaiques, a les façanes Est, Sud i Oest protegit de la radiació solar per una estructura de fusta tractada, amb passarel·les horitzontals que actuen com a visera i vegetació enfiladissa. Aquesta disposició permet reduir sensiblement les aportacions solars (en edificis d’oficines ubicats en climes mediterranis, la demanda de fred pot arribar al 90% del consum de la climatització), generant simultàneament uns espais vegetals exteriors que transformen la percepció interior del espais de treball.Els objectius ambientals es basen en la reducció d’emissions de CO2, associades a tot el cicle de vida, la reducció del consum d’aigua i la millora de la qualitat ambiental i de confort dels diferents espais de l’edifici.Aquests objectius de reducció proposats suposen una disminució del 75% d’emissions de CO2 en climatització; un 50% en el cicle de vida complet i un altre 50% de reducció del consum d’aigua, en comparació amb un edifici del mateix ús i que compleixi estrictament les consideracions del CTE.Els objectius són assequibles incrementant la inversió de forma moderada i en la majoria de les accions, aconseguint així una millor rentabilitat a mig termini.

Mapa

Temes Relacionats

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat