1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
Desenvolupament de projectes d’arquitectura sostenible

Premi Acció 21 Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha premiat la inciativa “Low Impact Mediterranean Architecture” en la convocatòria 2010 dels Premis Acció 21 , organitzats pel  Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.Barcelona, amb la seva agenda 21, ha adoptat un compromís amb el desenvolupament sostenible del planeta. Un model de desenvolupament que cobreixi les necessitats dels present, sense comprometre la capacitat de les generacions futures. Un model de desenvolupament que es basi en una relació diferent amb els recursos naturals, que preservi la naturalesa, millori la qualitat ambiental i reparteixi de forma equitativa els usos i beneficis dels recursos.

Mas información

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat