1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
Desenvolupament de projectes d’arquitectura sostenible

SaAS LIDERA POSTGRAU EN ENERGIA I URBANISME

SaAS LIDERA POSTGRAU EN ENERGIA I URBANISME

En el marc del projecte europeu UP-RES – Urban Planners with Renewable Energy Skills

l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ofereix el Postgrau Energia i Urbanisme.

El Postgrau desenvolupa les tecnologies i eines de gestió per a prescriure i elaborar nous models de subministrament energètic integrats en un urbanisme més sostenible i està adreçat a professionals lliures com tècnics i responsables de l’Administració.

La formació es composa de 10 mòduls amb un total de 150 hores i comença el dia 3 d’octubre.

La formació dirigida a professionals lliures i responsables a l’Administració està composat per

http://www2.coac.net/escolasert/?fitxa&idx=918&lang=C.

Es faran les següents sessions informatives:

14 de setembre: Barcelona

21 de setembre: Girona

28 de setembre: Tarragona

http://www2.coac.net/escolasert/?fitxa&idx=948&lang=C

Temes Relacionats

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat