1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
Desenvolupament de projectes d’arquitectura sostenible

TELEPROYECTO ARGENTINA ENTREVISTA A JOAN SABATÉ

TELEPROYECTO ARGENTINA ENTREVISTA A JOAN SABATÉ

Una completa entrevista a Joan Sabaté on s’explica la manera d’entendre l’arquitectura i la sostenibilitat de SaAS a partir dels projectes Low Impact Mediterranean Architecture ,Banc de Sang i Teixits de Barcelona i Biopol.

Temes Relacionats

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat