1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
“Busquem la síntesis entre la qualitat arquitectònica, l’eficiència ambiental i la responsabilitat social” J. Sabaté

HABITATGES ROC BORONAT OBTÉ QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA “A”

HABITATGES ROC BORONAT OBTÉ QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA “A”

La promoció d’habitatges en dret de superfície situada al carrer Roc Boronat, 104, al districte de Sant Martí, és el primer edifici plurifamiliar acabat de Barcelona que obté la màxima qualificació energètica, segons l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), la qualificació “A”, segell que certifica que s’ha assolit el nivell màxim d’eficiència energètica i la mínima emissió de CO2.
El sistema, que permetrà un 20% d’estalvi en el consum elèctric i una reducció del 50% d’emissions de CO2, es basa en l’aprofitament de vapor residual de la revalorització energètica de residus urbans i la producció de fred mitjançant màquines d’absorció, refredades per aigua de mar. L’edifici té un consum energètic anual de 93.758,40 kWh i una emissió de Co2 de 24.090,70 kg, segons les dades obtingudes pel programa Calener VYP per a condicions normals de funcionament i ocupació.

http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/20120123np1eredificia.035.pdf

Temes Relacionats

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat